Dziękujemy naszym Klientom za okazane zaufanie oraz rzeteln± współpracę


ENERGA - KOGENERACJA SP. z o.o. z siedzib± w Elbl±gu

DB SCHENKER Rail Polska SA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej BYTOM Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie wyceny nieruchomo¶ci.

LEIBER Polska Sp. z o.o. z siedzib± w Rudzie ¦l±skiej

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współpraca w zakresie wyceny kamienicy zabytkowej.

WATT Systemy Solarne Sp. z o.o.

Wycena:
  • kamienicy mieszkaniowo - usługowej,
  • gruntów niezabudowanych: budowlanego i rolnego,
  • gruntu le¶nego wraz z warto¶ci± dzewostanu,
  • przyszłej warto¶ci rynkowej i odtworzeniowej budynku mieszkalnego.

Hydrobudowa ¦l±sk S.A.

Współpraca w zakresie wyceny warto¶ci godziwej rzeczowego maj±tku trwałego Spółki HYDROBUDOWA ¦LˇSK S.A. w Katowicach

Nizielski & Borys Consulting

Opracowanie:
  • analizy kierunków rozwoju lokalnego rynku nieruchomo¶ci oraz wpływ projektu na zmianę warto¶ci nieruchomo¶ci,
  • analizy ekonomicznej optymalnego wykorzystania nieruchomosci dla aktywizacji gospodarczej regionu,

Zakład Produkcji Form „ŁABĘDY” Sp. z o.o.

JKK „MOTO” Sp. z o.o. 

wykonanie: Pixelirium.pl

 

Strona główna | Oferta | Referencje | Publikacje | Kontakt